Nyheter og nyttig informasjon

Nyttige linker.
Beregn din egen timepris her.
 Denne kalkulatoren hjelper deg til å sette riktig timepris på egen tjeneste.
Skatteetaten. 
Altinn
Brønnøysundregisteret.
Har du tenkt over at din regnskapsfører også kan være din økonomisk rådgiver?
Regnskapsføreren din kan mer enn bare å føre regnskap og kjøre lønn. Når regnskapsføreren din arbeider med bedriftens regnskap får regnskapsføreren en oversikt få andre har som din virksomhet kan bruke aktivt.
 1. Et godt samarbeide med din regnskapsfører gjør at regnskapsføreren din kjenner deg og vet hva du driver med og hva som er viktig for deg. Derfor er regnskapsføreren din en viktig medhjelper til din virksomhet.
 2. Regnskapsføreren din ser ting fra et annet ståsted enn deg selv, og kan derfor påpeke raskt hvor det finnes rom for å gjøre forbedringer.
 3. Regnskapsføreren din sitter med masse informasjon om din virksomhets økonomi og kan tilby deg gode råd og verktøy i beslutninger som skal tas.
 4. Din suksess er også regnskapsføreres suksess. Vi som din regnskapsfører tenker langsiktig og har kun et mål for at din virksomhet skal være en suksess. 
 5. Vi som autorisert regnskapsførerselskap har medarbeidere med lang og bred erfaring som er til din disposisjon og hjelp når du trenger dette.
 6. Organisert bilagshåndtering, rutiner er viktig for oss som din regnskapsfører. Vi hjelper deg å sette dette i system og når rutinen følges vil du være trygg på at regnskapet er i orden og ajour til enhver tid. Din oppgave er da å konsentrere deg om drift og inntektsgivende virksomhet.
 7. Vi er der for deg - når du trenger det.
VIKTIGE OPPGAVE DATOER.
 • A-Melding hver den 5 i måneden
 • Mva oppgaver hver den 10 annenhver måned. Unntak er termin 3 som leveres 31.8. hvert år. (eks. 10.2./10.4 osv)
 • Årstermin merverdiavgift 10.3. hvert år.
 • Arbeidsgiveravgift/skattetrekk hver den 15 annenhver måned. (eks.15.1/15.3 osv)
 • Skattemelding 31.5. hvert år.
 • Årsregnskap til Brønnøysund 31.7. hvert år.
 • facebook

© 2016
Cicerone Regnskap as

Besøks adresse

Pilestredet 15B

0164 OSLO

 

Telefon +47 91994600